język: PL EN DE
r q e

Homepage / Realisations / Civil Works / Composting Plant in Balin

Composting Plant in Balin

700-490
700-490-2
DSC02830
DSC02734
DSC02776
DSC02836
balin1
balin2
balin3
balin4
balin5
Zakończone zostały prace przy budowie sortowni odpadów zmieszanych i kompostowni wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Balinie. 
 
Zakres prac obejmował m.in.:

1.    budowę hali sortowni zmieszanych odpadów komunalnych i innych odpadów wraz z instalacją do produkcji paliwa alternatywnego oraz przylegającym budynkiem socjalnym
2.   budowę żelbetowego magazynu buforowego frakcji organicznej odpadów komunalnych (0-80 mm)  wydzielonej z opadów komunalnych skierowanych na linię sortowniczą, przylegającego do sortowni
3.  budowę kompostowni tunelowej do biostabilizacji frakcji organicznej wydzielonej z opadów komunalnych, składająca się z tuneli o żelbetowych ścianach oraz systemu napowietrzania
4.    budowę betonowego, uszczelnionego geomembraną PEHD placu dojrzewania biostabilizatu
5. budowę żelbetowego biofiltra wypełnionego supportem oraz materiałem filtrującym, ze zintegrowaną płuczką
6.    budowę drogi dojazdowej, dróg i placów technologicznych i składowych o konstrukcji betonowej
7.   wykonanie zbiorników: do magazynowania wody pobieranej z sieci wodociągowej dla procesu kompostowania i stabilizacji, bezodpływowego podziemnego - do zbierania wód odciekowych z kompostowni, przelewowego - do celów ppoż. dla oczyszczonych wód opadowych z dróg i placów oraz chłonnego bezodpływowego - do zbierania czystych wód opadowych z dachów hali sortowni, budynku socjalnego i kompostowni, bezodpływowego na ścieki bytowe
8.    budowę żelbetowego muru oporowego wzdłuż placu dojrzewania
9.  nadzór i koordynacja projektowania i przeprowadzenia montażu, rozruchów mechanicznych i technologicznych wszystkich maszyn i urządzeń oraz przekazanie Inwestycji Inwestorowi, a także opracowanie i przekazanie Inwestorowi pełnej dokumentacji powykonawczej Inwestycji wraz z wszelkimi instrukcjami obsługi i gwarancjami związanymi z maszynami i urządzeniami oraz pozostałego wyposażenia
10.  uzyskanie wszelkich decyzji, uzgodnień i zapewnienie spełnienia przez Inwestycję warunków niezbędnych do oddania Inwestycji do eksploatacji, w szczególności uzyskanie pozwolenia na użytkowanie
11.  szkolenie personelu Inwestora w zakresie użytkowania Inwestycji
12. budowę, dostawę, montaż oraz rozruch instalacji kompostowni obejmującej instalację biostabilizacji o wydajności 50 000Mg/rok i kompostowania o wydajności 5 000Mg/rok
Kompostownia obejmuje 16 bioreaktorów o łącznej powierzchni zabudowy 3839m2, biofiltr ze zintegrowaną płuczką wodną o powierzchni 564m2 i dwoma kontenerami technologicznymi.

Zapraszamy na stronę Rynku Infrastruktury.

Location

Balin

Execution date

10.2014 - 08.2015

Scope of works

- budowa hali sortowni zmieszanych odpadów komunalnych i innych odpadów wraz z instalacją do produkcji paliwa alternatywnego, kompostownią i infrastrukturą towarzyszącą
- dostawa, montaż instalacji stabilizacji oraz rozruch całego zakładu
- napowietrzany plac dojrzewania

Plant's capacity

50 000 Mg/rok

Contact

 

AK NOVA Sp. z o.o.
ul. Mrągowska 3
60-161 Poznań

Tel. 61 662 33 93
Fax 61 662 33 31
Email: biuro@aknova.com.pl

© 2016 AK NOVA. All rights reserved.

Realization: Predictes.com

This website uses cookies. You can learn more about the purpose of their using and change the settings of cookies in your browser.
Taking advantage of the website, you agree to using cookies in accordance with the current settings of the browser.

Close X