język: PL EN DE
r q e

Strona główna / Oferta / Projektowanie i konsulting / Analizy porealizacyjne

Analiza porealizacyjna nie jest nowym zagadnieniem w przebiegu procesu inwestycyjnego w naszym kraju, ale dotychczas opracowanie to stosowane było głównie dla inwestycji liniowych (infrastruktura drogowa i kolejowa).

Obecnie obserwowany wzrost popularności i znaczenia analizy porealizacyjnej związany jest przede wszystkim z koniecznością dokonywania końcowych rozliczeń kontraktów dofinansowywanych ze środków UE.
 
Analiza porealizacyjna, w polskich przepisach prawa umocowana jest m.in. w ustawie Prawo Ochrony Środowiska (Dz. U. 2008 Nr 25 poz. 150 ze zm.) oraz Ustawie o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2008 Nr 199 poz. 1227 ze zm.). Zgodnie z ww. aktami prawa pod pojęciem 'analizy porealizacyjnej' rozumie się studia i badania mające na celu porównanie ustaleń zawartych w raporcie o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko i w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, w szczególności ustaleń dotyczących przewidywanego charakteru i zakresu oddziaływania przedsięwzięcia oraz planowanych działań zapobiegawczych z rzeczywistym oddziaływaniem przedsięwzięcia na środowisko i działaniami podjętymi w celu jego ograniczenia.

W następstwie wymogów, jakie postawiono beneficjentom realizującym dofinansowywane inwestycje, zmianie uległ zarówno zakres, jak i cele jakim ma służyć ten dokument - analiza porealizacyjna zyskała znamiona audytu zewnętrznego. Analiza porealizacyjna jako audyt przeprowadzana jest na zlecenie Inwestora w celu upewnienia się co do prawdziwości i rzetelności realizacji przedsięwzięcia, w odniesieniu do przyjętych rozwiązań techniczno-technologicznych oraz organizacyjnych z zakresu:
 
 
• ochrony środowiska (weryfikacja prognozowanego oddziaływania na środowisko),
• procesu produkcji (ocena osiągnięcia planowanych parametrów technicznych i technologicznych instalacji określonych w Wymaganiach Zamawiającego i/lub dokumentach określających parametry rozliczenia Kontraktów dofinansowywanych przez UE).

Celem takiego audytu jest wyrażenie opinii na temat newralgicznych elementów przedsięwzięcia, w oparciu o przeprowadzone testy, analizy, badania i obserwacje. Analiza porealizacyjna (audyt) dzięki swojej rozbudowanej formule pozwala na m. in.:
 
 
•  sprawdzenie, czy założenia (cele) wyznaczone w projekcie przedsięwzięcia zostały osiągnięte,
•  sprawdzenie, czy eksploatacja przedsięwzięcia jest zgodna z zaakceptowanymi standardami, statusem czy praktykami,
•  ocena procedur kontrolnych celem stwierdzenia, czy przedmiot audytu także w przyszłości będzie odpowiadał uzgodnionym do stosowania wymaganiom,
•  identyfikacji błędów natury techniczno-technologicznej zrealizowanego zadania,
•  wskazanie praktycznych informacji, wytycznych wskazówek dla usprawnienia operacyjnego przedsięwzięcia i/lub możliwych do zastosowania działań naprawczych pozwalających na osiągnięcie zakładanych oczekiwań.
 
Poniżej zaprezentowano skrócony schemat przebiegu analizy porealizacyjnej – audytu:
 

 an-m.jpg

 

Cennym materiałem źródłowym do analizy porealizacyjnej są próby eksploatacyjne.

Kontakt

 

AK NOVA Sp. z o.o.
ul. Mrągowska 3
60-161 Poznań

Tel. 61 662 33 93
Fax 61 662 33 31
Email: biuro@aknova.com.pl

© 2016 AK NOVA. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Wykonanie Predictes.com

Ta strona używa cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i zmianie ustawień cookies w przeglądarce.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Zamknij X