język: PL EN DE
r q e

Strona główna / Oferta / Projektowanie i konsulting / Koncepcje, systemy gospodarki odpadami

AK NOVA pomaga swoim klientom w rozwiązywaniu problemów związanych z gospodarką odpadami

Zgodnie z Art. 3.1. pkt. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. 2013 poz. 21) pod pojęciem gospodarowania odpadami rozumie się zbieranie, transport, przetwarzanie odpadów, łącznie z nadzorem nad tego rodzaju działaniami, jak również późniejsze postępowanie z miejscami unieszkodliwiania odpadów oraz działania wykonywane w charakterze sprzedawcy odpadów lub pośrednika w obrocie odpadami.  

W ramach naszego działu projektowo-konsultingowego oferujemy Klientom kompleksową obsługę w systemie „od pomysłu do realizacji”. Rodzaj niezbędnych opracowań, działań i analiz jest zależny od przyjętej metody realizacji inwestycji, jej wielkości, obowiązujących przepisów, wytycznych instytucji wspomagających samorządy w działaniach proekologicznych.

Nasi specjaliści pomogą Państwu w wyborze optymalnej ścieżki dla budowy inwestycji z zakresu gospodarowania odpadami.
 
AK NOVA wraz z partnerami, pomaga swoim Klientom na każdym etapie przygotowania inwestycji poprzez realizację:
 
 • Koncepcji techniczno-technologicznej pozwalającej na określenie formalno-prawnych i technicznych możliwości realizacji obiektów gospodarowania odpadami na danym terenie, analizę możliwych do zastosowania rozwiązań techniczno-technologicznych wraz z określeniem optymalnego technologicznie i ekonomicznie wariantu realizacyjnego, wstępny dobór maszyn i urządzeń technologicznych wraz z kalkulacją kosztów realizacji, określenie podstawowych wytycznych do opracowania:
 
 • dokumentacji środowiskowej,
 • dokumentacji SIWZ i PFU,
 • wniosku aplikacyjnego o dofinansowanie/pożyczkę;
 
 • Dokumentacji środowiskowej (karty informacyjnej przedsięwzięcia i raportu o oddziaływaniu na środowisko) niezbędnej do uzyskania decyzji środowiskowej;
      
 • Programu funkcjonalno-użytkowego stanowiącego niezbędny załącznik do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (dla przeprowadzenia przetargów publicznych);
 
 • Wniosku aplikacyjnego i Studium Wykonalności Inwestycji (Feasibility Study) pozwalających na pozyskanie środków finansowych na realizację przedsięwzięcia (pożyczki/dofinansowania);
   
 • Projektów budowlano-wykonawczych.
 
Każdy nawet najlepiej zaprojektowany system gospodarowania odpadami wymaga  modyfikacji i udoskonaleń. Zmieniające się otoczenie (zmiany prawa, cen surowców, świadomości mieszkańców itp.) wymaga dostosowywania całego systemu do potrzeb właściciela, mieszkańców, środowiska. W ramach wsparcia Klienta na etapie wdrażania, realizacji i oddawania do eksploatacji nowych przedsięwzięć oraz modernizacji instalacji istniejących AK NOVA oferuje:
 
 • instrukcje prowadzenia składowisk,
 • pozwolenia na prowadzenie odzysku, wytwarzanie, zbieranie i transport odpadów,
 • pozwolenia na wprowadzanie gazów i pyłów,
 • pozwolenia wodno-prawne,
 • pozwolenia zintegrowane, 
 • doradztwo w zakresie uzyskiwania niezbędnych opinii, decyzji, pozwoleń,
 • analizy porealizacyjne,
 • próby technologiczne,
 • rozruchy technologiczne,
 • kompletacje dostaw,
 • nadzory inwestorskie,
 • doradztwo na etapie eksploatacji.
 
Podstawą działalności firmy jest długoterminowa współpraca z naszymi klientami, dzięki czemu możemy skutecznie i szybko pomagać im w rozwiązywaniu bieżących problemów i w budowaniu strategicznych rozwiązań  dla rozwoju ich projektów.

Kontakt

 

AK NOVA Sp. z o.o.
ul. Mrągowska 3
60-161 Poznań

Tel. 61 662 33 93
Fax 61 662 33 31
Email: biuro@aknova.com.pl

© 2016 AK NOVA. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Wykonanie Predictes.com

Ta strona używa cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i zmianie ustawień cookies w przeglądarce.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Zamknij X