język: PL EN DE
r q e

Strona główna / Oferta / Technologia NOVA-KOMP

Technologia NOVA-KOMP (kompostowania/stabilizacji tlenowej odpadów biodegradowalnych) powstała na bazie wieloletnich doświadczeń pracowników firmy AK NOVA w projektowaniu, realizacji i rozruchach instalacji do biostabilizacji odpadów biodegradowalnych

Opiekę naukową nad projektem sprawował prof. dr hab. inż. Robert Sidełko, który opracował teoretyczne modele funkcjonowania systemu. Zespół pracowników firmy przeanalizował pracę większości pracujących w Polsce systemów kompostowania pod kątem ich skuteczności, funkcjonalności i efektywności ekonomicznej. Uwzględniono wszystkie wady i zalety, dążąc do opracowania własnego, optymalnego rozwiązania eliminującego wady dotychczasowych. Efektem prac studialnych było opracowanie modeli, które w krótkim czasie zostały wdrożone w Rudnej Wielkiej (Chemeko System) i Słajsinie (Związek Gmin R-XXI z siedzibą w Nowogardzie). Jednocześnie, w odpowiedzi na liczne zapytania inwestorów, opracowano kilka wariantów zastosowanych rozwiązań uwzględniających specyficzne potrzeby lokalizacyjne czy technologiczne. Podstawowy wariant systemu NOVA-KOMP opiera się na optymalnym z punktu widzenia technologicznego i eksploatacyjnego napowietrzaniu biofrakcji poprzez wtłaczanie powietrza do bioreaktora z równoczesnym odsysaniem powietrza poprocesowego oczyszczanego dalej w złożu biofiltra.
 

NK.jpg
 

Instalacje w systemie NOVA-KOMP zapewniają spełnienie wymogów Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 11 września 2012 r. Poz. 1052 w sprawie Mechaniczno-Biologicznego Przetwarzania Zmieszanych Odpadów Komunalnych (rozporządzenie MBP).
Firma AK NOVA Sp. z o.o.  gwarantuje, że prawidłowe prowadzenie procesu pozwoli osiągnąć efekt technologiczny.
Po procesie stabilizacji intensywnej materiał powinien być uformowany w pryzmy na placu, gdzie będzie poddany procesowi dojrzewania. W trakcie tego procesu powinien podlegać kolejnej obróbce tj. przerzucaniu np. za pomocą przerzucarki lub ładowarki oraz nawadnianiu.
We wszystkich wariantach technologicznych przyjęto założenie, że optymalnym czasem przetrzymania odpadów w fazie intensywnej jest okres 3 tygodni. W zależności od  parametrów materiału oraz przebiegu procesu może on być skracany lub wydłużany.
W jednym z proponowanych rozwiązań materiał jest usypywany w pryzmy, a hala stanowi jeden bioreaktor podzielony na sekcje odpowiadające poszczególnym pryzmom. W innym układzie każdy bioreaktor jest osobną instalacją podłączoną do wspólnego systemu sterowania, odprowadzania odcieków, nawadniania i oczyszczania powietrza. Instalacja może również pełnić funkcję dosuszania frakcji palnej odpadów tzw. RDF.
Poszczególne moduły są wyposażane w zespoły wentylatorów sterowane ręcznie lub automatycznie  dla zapewnienia odpowiednich parametrów procesu. W bioreaktorach, poza wywiewami odprowadzającymi powietrze poprocesowe, znajdują się również urządzenia zraszające, nawilżające materiał i pełniące równocześnie funkcję przeciwpożarową.
Ustawienia systemu napowietrzania i odbioru powietrza zapewniają utrzymywanie stanu lekkiego podciśnienia w komorach, gdzie występuje proces przyspieszonego rozkładu, co eliminuje niekontrolowaną emisję odorów. Podciśnienie wymusza również ruch powietrza w bioreaktorach.
Dla zapewnienia dezodoryzacji gazów odlotowych powietrze poprocesowe oczyszczane jest w biofiltrze wypełnionym złożem biologicznym poprzez zachodzące w nim biologiczne procesy utleniania i redukcji. Proces oczyszczania może być rozbudowany o system płuczek wodnych z dozowaniem kwasów i zasad.
Naszym autorski rozwiązaniem jest napowietrzanie materiału poprzez kanały przykryte rusztami betonowymi. Opracowana specjalnie na potrzeby technologii NOVA-KOMP konstrukcja rusztów, zapewnia bardzo dużą powierzchnię czynną w stosunku do całej posadzki przy jednoczesnej eliminacji niekorzystnych zjawisk, takich jak: zapychanie się otworów wentylacyjnych, korozja, uszkodzenia mechaniczne (wgniecenia, pękania), zapychanie kanałów. Sposób wykonania oraz posadowienia zapewnia bezproblemowe otwieranie i oczyszczanie kanałów. Dotychczasowa praktyka pokazuje, że wystarczające jest oczyszczanie kanałów raz w roku. Nasze instalacje zapewniają bezawaryjną pracę w każdych warunkach pogodowych (pozytywne doświadczenia zarówno z pracy zimą, jak i latem). Zapewnienie bezawaryjnej pracy jest możliwe dzięki zastosowaniu najwyższej jakości urządzeń i materiałów oraz wykonywaniu montażu przy pomocy własnych, wysoko  wykwalifikowanych pracowników. 

Dla prawidłowego prowadzenia procesu oraz zmniejszenia emisji zanieczyszczeń powietrza, a także spełnienia wytycznych Rozporządzenia MBP, przewiduje się prowadzenie dwustopniowego procesu kompostowania / stabilizacji tlenowej:
  • proces intensywny w bioreaktorach betonowych przez okres 3 tygodni
  • proces dojrzewania na placu betonowym przez okres 4 tygodni

Założono, że proces intensywny będzie trwać nieprzerwanie przez 3 tygodnie z przerzuceniem, co zapewnia spulchnienie materiału. Decyzję o przerzucaniu materiału podejmuje technolog na podstawie analizy danych procesowych. Dla poprawienia funkcjonalności rekomendujemy wykonanie dodatkowej przestrzeni (dodatkowa pryzma lub bioreaktor technologiczny) dla gromadzenia odpadów. Całkowita wysokość bioreaktorów nie powinna być niższa niż 5 metrów, co zapewnia swobodną pracę urządzeń obsługujących kompostownię.
Do kontroli dynamiki procesów zachodzących w materiale podlegającym stabilizacji tlenowej przewiduje się zastosowanie termometrów bagnetowych oraz organoleptyczny test wilgotności. Sterowanie procesem odbywa się poprzez zmianę parametrów pracy wentylatorów i zmianę wilgotności materiału.
Dla realizacji procesu odzysku zgodnego z Rozporządzeniem MBP, niezbędne jest wyposażenie instalacji w sito obrotowe, aby odpady wytwarzane w procesach biologicznego przetwarzania odpadów mogły być stosowane do odzysku (frakcja 0-20 mm). Wydzielona na sicie frakcja 20-80 mm może stanowić komponent do produkcji RDF lub mieć inne zastosowanie np. jako  materiał energetyczny lub materiał strukturalny zawracany do procesu.
Tak prowadzony proces zapewni spełnienie obowiązujących przepisów, co do jakości materiału końcowego po procesie kompostowania / stabilizacji tlenowej.
Firma AK NOVA jako przedsiębiorstwo inżynieryjne, dysponujące własnym działem projektowym, technologicznym i wykonawczym oferuje realizację kompostowni NOVA-KOMP w systemie „pod klucz” – od koncepcji, poprzez projekt, budowę rozruchy aż do uzyskania wszelkich niezbędnych pozwoleń i decyzji. Realizujemy kompleksowo inwestycje obejmujące również dostawy sprzętu specjalistycznego, drogi, place, przyłącza itp.
Realizacja przez firmę AK NOVA gwarantuje naszym klientom szybki i skuteczny serwis na terenie całego kraju, możliwość bezpłatnych konsultacji z naszymi technologami, projektantami czy instalatorami oraz stałą obsługę gwarancyjną i pogwarancyjną.
AK NOVA, firma o ugruntowanej pozycji na rynku usług dla sektora odpadowego, jako właściciel technologii NOVA-KOMP, gwarantuje, że w swoich działaniach zawsze kieruje się dążeniem do jak najlepszej obsługi klienta na każdym etapie współpracy. Przy  realizacji naszych instalacji korzystamy z krajowych dostawców, producentów i usługodawców, a proponowana technologia jest pierwszą prawdziwie polską technologią powstałą w wyniku współpracy z polskimi naukowcami.

Kontakt

 

AK NOVA Sp. z o.o.
ul. Mrągowska 3
60-161 Poznań

Tel. 61 662 33 93
Fax 61 662 33 31
Email: biuro@aknova.com.pl

© 2016 AK NOVA. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Wykonanie Predictes.com

Ta strona używa cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i zmianie ustawień cookies w przeglądarce.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Zamknij X