O firmie

Przedsiębiorstwo inżynieryjne

AK NOVA to nowoczesne przedsiębiorstwo inżynieryjne, którego dynamiczny rozwój sprawił, że obecnie jest ono jednym z liderów swojego segmentu rynku. Firma od 2003 roku świadczy usługi dla podmiotów zajmujących się przetwarzaniem, zagospodarowywaniem i unieszkodliwianiem odpadów czyli segmentu rynku związanego z gospodarką odpadami.

Definicja „przedsiębiorstwa inżynieryjnego” nie oddaje w pełni unikalnego charakteru firmy, która jako prawdopodobnie jedyna w kraju, może cały proces inwestycyjny przeprowadzić siłami własnymi. Dysponując działami: konsultingowo-projektowym, technologicznym i wykonawczym, może zrealizować całą inwestycję, począwszy od pomysłu-koncepcji, poprzez wstępne decyzje administracyjne, projekt, pozwolenia, generalne wykonawstwo, montaże technologiczne, rozruchy, a nawet eksploatację.

Technologia nova-Komp

AK NOVA do roku 2012 pracowała nad własnym rozwiązaniem w zakresie biologicznego przetwarzania odpadów czego efektem jest własna technologia kompostowania odpadów - NOVA KOMP. Posiadanie autorskiej technologii kompostowania, zamiast prostej implementacji istniejących rozwiązań, kompleksowość oferty, wysoka jakość oraz konkurencyjność sprawiło, że obecnie z ponad 20 zrealizowanymi w oparciu o technologię NOVA KOMP instalacjami, AK NOVA jest niekwestionowanym liderem w tym segmencie. Sukces na rynku instalacji biologicznego przetwarzania odpadów to również efekt elastyczności w doborze specyficznych rozwiązań, kompleksowości usług, doskonałego wyważenia pomiędzy jakością stosowanych urządzeń i materiałów, a rozsądną, akceptowalną przez inwestorów ceną. Wykwalifikowana, doświadczona i stabilna kadra w połączeniu z rosnącą wciąż grupą młodych pracowników jest źródłem sukcesu również na pozostałych obszarach działalności o czym świadczą referencje od klientów uzyskane w trakcie współpracy przy realizacji setek koncepcji, raportów oddziaływania na środowisko, projektów budowlanych, wniosków o wydanie decyzji środowiskowych, pozwoleń zintegrowanych itp.

Budowany przez lata kapitał ludzki, finansowy i „know-how” oraz zwyczajna biznesowa uczciwość, sprawiły, że AK NOVA jest zapraszana do współpracy przez największe przedsiębiorstwa działające w branży takie jak: Strabag Umwelttechnik, SUEZ, ENERIS, REMONDIS, VEOLIA, BUDIMEX itd. ; w charakterze: konsorcjanta, dostawcy technologii, projektanta, konsultanta. Mimo wielu zawirowań, zmian na rynku zarówno po stronie popytu, uwarunkowanego w dużej mierze zmianami legislacyjnymi, jak i podaży usług i materiałów niezbędnych przy realizacji zadań, AK NOVA niezmiennie pozostaje na swojej pozycji jednej z najważniejszych firm świadczących usługi konsultingowe, projektowe i realizacyjne w branży gospodarowania odpadami w Polsce.

Kapitał ludzki

Budowany przez lata kapitał ludzki, finansowy i „know-how” oraz zwyczajna biznesowa uczciwość, sprawiły, że AK NOVA jest zapraszana do współpracy przez największe przedsiębiorstwa działające w branży takie jak: Strabag Umwelttechnik, SUEZ, ENERIS, REMONDIS, VEOLIA, BUDIMEX itd. ; w charakterze: konsorcjanta, dostawcy technologii, projektanta, konsultanta. Mimo wielu zawirowań, zmian na rynku zarówno po stronie popytu, uwarunkowanego w dużej mierze zmianami legislacyjnymi, jak i podaży usług i materiałów niezbędnych przy realizacji zadań, AK NOVA niezmiennie pozostaje na swojej pozycji jednej z najważniejszych firm świadczących usługi konsultingowe, projektowe i realizacyjne w branży gospodarowania odpadami w Polsce.