Generalne wykonawstwo

Obiekty gospodarki odpadami

Naszym podstawowym celem jest pozyskiwanie i realizacja inwestycji w formule Generalnego Wykonawstwa ze szczególnym uwzględnieniem zadań typu "projektuj-buduj" (tzw. turn-key project"). Firma realizuje również zadania jako podwykonawca w zakresie branży konstrukcyjnej, sanitarnej oraz technologicznej.

Obiekty gospodarki odpadami i inżynierii środowiskowej

Wykonawstwo to najważniejszy, z biznesowego punktu widzenia, dział firmy. Realizujemy inwestycje w ramach Generalnego Wykonawstwa oraz jako Podwykonawcy w zakresie branży konstrukcyjnej, sanitarnej oraz technologicznej.

Specjalizujemy się w realizacji takich obiektów jak:

  • instalacje fermentacji odpadów
  • kompostownie
  • sortownie
  • stacje przeładunkowe odpadów
  • oczyszczalnie ścieków przemysłowych ze szczególnym uwzględnieniem tych, pochodzących z instalacji do przetwarzania odpadów
  • oczyszczalnie wód deszczowych
  • składowiska odpadów
  • rekultywacje składowisk odpadów

Dzięki bogatemu doświadczeniu, własnemu Systemowi Zapewnienia Jakości oraz wykorzystywaniu najlepszych technologii, urządzeń oraz materiałów oferujemy Państwu usługi budowlane oraz montażowe na najwyższym poziomie. Realizujemy inwestycje finansowane z Funduszy krajowych i UE również te w oparciu o procedury ogólnych warunków kontraktowych FIDIC.

Ostatnie realizacje

Budowa i urządzenie sortowni zmieszanych odpadów komunalnych wraz z kompostownią i instalacją do produkcji stałego paliwa alternatywnego oraz infrastrukturą towarzyszącą w Balinie

Balin
Termin realizacji:
10.2014
05
.
2015
Zobacz realizację

Budowa hali sortowni, infrastruktury towarzyszącej, ścieżki edukacyjnej oraz przebudowa i rozbudowa istniejącego placu na odpady budowlane w Chojnicach

Chojnice
Termin realizacji:
07.2022
11
.
2023
Zobacz realizację