Projektowanie i konsulting

Projektowanie i konsulting

Od kompetencji konsultantów i projektantów zależy w główniej mierze powodzenie całego przedsięwzięcia

Najważniejsze decyzje w trakcie każdego procesu inwestycyjnego zapadają w jego początkowej fazie. To od kompetencji konsultantów i projektantów zależy, w główniej mierze, powodzenie całego przedsięwzięcia

Firma AK NOVA dzięki kompetentnemu zespołowi pracowników, konsultantów i partnerów pomaga swoim klientom w podejmowaniu trafnych decyzji na każdym etapie realizacji przedsięwzięcia. Doświadczenie kadry zarządzającej w przygotowaniu i realizacji inwestycji z zakresu ochrony środowiska (w tym gospodarki odpadami), gwarantuje wysoki poziom merytoryczny takich opracowań jak:

  • koncepcje techniczno-technologiczne i programy funkcjonalno-użytkowe (instalacje MBP, PSZOK, składowiska odpadów, itp.),
  • projekty Regionalnych Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych (RIPOK):
  • sortownie odpadów,
  • instalacje biologicznego przetwarzania odpadów (biostabilizacja/kompostowanie, fermentacja),
  • składowiska odpadów;
  • projekty rekultywacji składowisk i terenów zdegradowanych,
  • analizy i studia wykonalności,
  • oceny oddziaływania na środowisko (karty informacyjne, raporty o oddziaływaniu na środowisko, ekspertyzy przyrodnicze),
  • inne opracowania związane z ochroną środowiska (w tym zagospodarowania czy unieszkodliwiania odpadów),
  • audyty technologiczne instalacji.


Wysoki poziom opracowań gwarantuje sprawną realizację inwestycji oraz jej efektywną eksploatację.
Dzięki obecności na najważniejszych imprezach branżowych (targi ekologiczne w kraju i zagranicą), udziałowi w konferencjach i sympozjach, współpracy z ośrodkami naukowymi oraz kooperacji z przedsiębiorstwami sektora ochrony środowiska z zagranicy, możemy oferować najnowocześniejsze rozwiązania technologiczne.

Ostatnie realizacje

Zaprojektowanie i budowa instalacji fermentacji oraz wiaty i boksów magazynowych w ZUOK „Orli Staw”

Ceków
Termin realizacji:
11.2020
05
.
2023
Zobacz realizację

Zaprojektowanie, modernizacja i rozbudowa istniejącej kompostowni osadów ściekowych przy ulicy Świderskiej w Łukowie

Łuków
Termin realizacji:
07.2021
01
.
2023
Zobacz realizację