Modernizacja i rozbudowa części biologicznej instalacji mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów w ZUO w Krośnie

Modernizacja i rozbudowa części biologicznej instalacji mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów w ZUO w Krośnie

Lokalizacja
Termin realizacji:
04.2019
03
.
2021
Zakres prac:
Modernizacja i rozbudowa części biologicznej instalacji mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów w ZUO w Krośnie
Wydajność instalacji:

Opis realizacji

Modernizacja i rozbudowa części biologicznej instalacji mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów w ZUO w Krośnie

Zakres prac:
  • opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej instalacji
  • opracowanie Pozwolenia na Budowę
  • roboty budowlane oraz wykończeniowe
  • instalacje technologiczne
  • sieci technologiczne i sanitarne niezbędne do funkcjonowania instalacji
  • instalacje wewnętrzne w budynkach
  • place, drogi, chodniki

Galeria Realizacji

No items found.
Firma AK NOVA przy realizacji powierzonych zadań wykazała się należytą wiedzą i doświadczeniem, a powierzone prace były wykonane terminowo, w sposób fachowy i z należytą starannością, co świadczy o kompetencjach i solidności firmy AK NOVA.
Janusz Fic
Prezes Zarządu
Zobacz inne referencje

Zobacz także

Zaprojektowanie i budowa instalacji fermentacji oraz wiaty i boksów magazynowych w ZUOK „Orli Staw”

Ceków
Termin realizacji:
11.2020
05
.
2023
Zobacz realizację
Projektowanie i konsulting
Generalne wykonawstwo

Zaprojektowanie, modernizacja i rozbudowa istniejącej kompostowni osadów ściekowych przy ulicy Świderskiej w Łukowie

Łuków
Termin realizacji:
07.2021
01
.
2023
Zobacz realizację
Projektowanie i konsulting
Generalne wykonawstwo

Rozbudowa części biologicznej instalacji przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych zlokalizowanej na terenie składowiska odpadów w Rudzie k/Wielunia

Wieluń
Termin realizacji:
02.2013
07
.
2013
Zobacz realizację
Projektowanie i konsulting