Budowa hali sortowni, infrastruktury towarzyszącej, ścieżki edukacyjnej oraz przebudowa i rozbudowa istniejącego placu na odpady budowlane w Chojnicach

Budowa hali sortowni, infrastruktury towarzyszącej, ścieżki edukacyjnej oraz przebudowa i rozbudowa istniejącego placu na odpady budowlane w Chojnicach

Lokalizacja
Termin realizacji:
07.2022
11
.
2023
Zakres prac:
Zaprojektowanie i budowa hali sortowni, infrastruktury towarzyszącej, ścieżki edukacyjnej oraz przebudowa i rozbudowa istniejącego placu na odpady budowlane
Wydajność instalacji:

Opis realizacji

Inwestycję zrealizowaliśmy jako Lider Konsorcjum wspólnie z naszym Partnerem – Eggersmann Anlagenbau GmbH z siedzibą w Marienfield.

Przedmiotem umowy była „Dostawa i montaż linii technologicznej wraz z zaprojektowaniem i budową hali sortowni, infrastruktury towarzyszącej, ścieżki edukacyjnej oraz przebudową i rozbudową istniejącego placu na odpady budowlane z przeznaczeniem na plac na bioodpady i polepszacz glebowy, w ramach projektu pn. „Rozbudowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów Nowy Dwór Sp. z o.o.”

Zakres prac:
 • Wykonanie prac przedprojektowych m.in. pozyskanie mapy do celów projektowych, opracowanie opinii geotechnicznej.
 • Opracowanie projektu budowlanego, technicznego i wykonawczego w zakresie wszystkich branż i wymaganych uzgodnień.
 • Uzyskanie Decyzji o pozwoleniu na budowę.
 • Wykonanie robót budowlanych zgodnie z wykonaną dokumentacją projektową - budowa:
 • Hali sortowni odpadów wraz z zapleczem socjalno-technicznym.
 • Wewnętrznej drogi technologicznej, placów manewrowych i parkingu.
 • Zbiornika pożarowo-retencyjnego.
 • Oświetlenia i ogrodzenia terenu.
 • Ścieżki edukacyjnej.
 • Roboty instalacyjne.
 • Przeprowadzenie prób i rozruchów mechanicznych i technologicznych oraz szkolenia w zakresie obsługi, konserwacji, serwisowania oraz BHP.
 • Uzyskanie pozwolenia na użytkowanie.

Galeria Realizacji

No items found.

Zobacz także

Budowa i urządzenie sortowni zmieszanych odpadów komunalnych wraz z kompostownią i instalacją do produkcji stałego paliwa alternatywnego oraz infrastrukturą towarzyszącą w Balinie

Balin
Termin realizacji:
10.2014
05
.
2015
Zobacz realizację
Generalne wykonawstwo

Zaprojektowanie, modernizacja i rozbudowa istniejącej kompostowni osadów ściekowych przy ulicy Świderskiej w Łukowie

Łuków
Termin realizacji:
07.2021
01
.
2023
Zobacz realizację
Projektowanie i konsulting
Generalne wykonawstwo
Technologie

Modernizacja i rozbudowa części biologicznej instalacji mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów w ZUO w Krośnie

Krosno
Termin realizacji:
04.2019
03
.
2021
Zobacz realizację
Projektowanie i konsulting
Generalne wykonawstwo
Technologie