Zaprojektowanie i budowa instalacji fermentacji oraz wiaty i boksów magazynowych w ZUOK „Orli Staw”

Zaprojektowanie i budowa instalacji fermentacji oraz wiaty i boksów magazynowych w ZUOK „Orli Staw”

Lokalizacja
Termin realizacji:
11.2020
05
.
2023
Zakres prac:
Zaprojektowanie i budowa instalacji fermentacji oraz wiaty i boksów magazynowych w ZUOK „Orli Staw”
Wydajność instalacji:

Opis realizacji

Zakończyliśmy Inwestycję, którą zrealizowaliśmy jako Lider Konsorcjum wspólnie z naszym Partnerem - STRABAG Umwelttechnik GmbH.

Przedmiotem umowy było zaprojektowanie i budowa instalacji fermentacji oraz wiaty i boksów magazynowych na terenie ZUOK Orli Staw. Zamówienie zostało zrealizowane w ramach projektu pn. „Modernizacja ZUOK Orli Staw jako Regionalnego Centrum Recyklingu” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Realizacja przedmiotu zamówienia odbyła się w odcinkach, które obejmowały w szczególności:

 • wykonanie Projektu Technologicznego,
 • wykonanie prac przedprojektowych, projektowych, uzyskanie pozwolenia na budowę,
 • budowa instalacji fermentacji wraz z wiatą,
 • budowa instalacji biogazu wraz z kogeneracją,
 • budowa boksów magazynowych,
 • budowa sieci elektroenergetycznej wraz ze Stacją Transformatorową,
 • budowa sieci i infrastruktury technicznej,
 • budowa układu komunikacyjnego i drogowego oraz terenów zielonych,
 • wykończenie i wyposażenie kotłowni w budynku socjalnym,
 • Próby Końcowe, uzyskanie pozwolenia na użytkowanie,
 • Próby Eksploatacyjne.

Galeria Realizacji

No items found.

Zobacz także

Zaprojektowanie, modernizacja i rozbudowa istniejącej kompostowni osadów ściekowych przy ulicy Świderskiej w Łukowie

Łuków
Termin realizacji:
07.2021
01
.
2023
Zobacz realizację
Projektowanie i konsulting
Generalne wykonawstwo

Rozbudowa części biologicznej instalacji przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych zlokalizowanej na terenie składowiska odpadów w Rudzie k/Wielunia

Wieluń
Termin realizacji:
02.2013
07
.
2013
Zobacz realizację
Projektowanie i konsulting

Zaprojektowanie i budowa instalacji fermentacji oraz wiaty i boksów magazynowych w ZUOK Orli Staw

Ceków
Termin realizacji:
01.2021
12
.
2022
Zobacz realizację
Generalne wykonawstwo
Projektowanie i konsulting