Referencje

Jan Perkowski
Prezes Zarządu

AK NOVA Sp. z o.o. wywiązała się z umowy w usalonym terminie, a roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami wiedzy technicznej.

Emilia Bury
Burmistrz

Organizacja i przebieg prac została przeprowadzona sprawnie i zgodnie ze sztuką budowlaną. Współpraca z firmą układała się pomyślnie i bez zakłóceń. Końcowy efekt i standard robót oceniamy dobrze.

Zbigniew Rybka
Prezes Zarządu

Powierzone prace zostały wykonane terminowo, w sposób fachowy i z należytą starannością zgodnie z naszymi wymaganiami.

Robert Potucha
V-ce Prezes Zarządu

Powierzone prace zostały wykonane terminowo, w sposób fachowy i z należytą starannością zgodnie z naszymi wymaganiami.

Robert Potucha
V-ce Prezes Zarządu

Firma AK NOVA stosowała się do wszystkich obowiązujących przepisów, realizując zadanie zgodnie z zasadami techniki, co świadczy o kompetencjach i solidności firmy AK NOVA

Paweł Augustyn
Prezes Zarządu

Wybudowana instalacja posiada wydajność 45.000,00 Mg/rok oraz umożliwia prowadzenie procesów kompostowania, stabilizacji i suszenia.

Maria Chilińska
Prezes Zarządu

Zadanie realizowane w okresie od 06.2020 - 03.2021 zostało wykonane terminowo, w sposób fachowy i z należytą starannością.

Tomasz Wadas
Prezes Zarządu

Firma AK NOVA przy realizacji powierzonych zadań wykazała się należytą wiedzą i doświadczeniem, a powierzone prace były wykonane terminowo, w sposób fachowy i z należytą starannnością, co świadczy o kompetencjach i solidności firmy AK NOVA

Janusz Fic
Prezes Zarządu

Firma AK NOVA przy realizacji powierzonych zadań wykazała się należytą wiedzą i doświadczeniem, a powierzone prace były wykonane terminowo, w sposób fachowy i z należytą starannością, co świadczy o kompetencjach i solidności firmy AK NOVA.

Agnieszka Kowalewska-Wójcik
Dyrektor Zarządu Inwestycji Miejskich

Wybudowana instalacja umożliwia prowadzenie procesów kompostowania. Całość została wykonana w celu minimalizacji uciążliwości dla środowiska oraz obszarów sąsiadujących z terenem inwestycji