Zaprojektowanie, modernizacja i rozbudowa istniejącej kompostowni osadów ściekowych przy ulicy Świderskiej w Łukowie

Zaprojektowanie, modernizacja i rozbudowa istniejącej kompostowni osadów ściekowych przy ulicy Świderskiej w Łukowie

Lokalizacja
Termin realizacji:
07.2021
01
.
2023
Zakres prac:
Zaprojektowanie, modernizacja i rozbudowa istniejącej kompostowni osadów ściekowych przy ulicy Świderskiej w Łukowie
Wydajność instalacji:

Opis realizacji

Przedmiotem umowy było zaprojektowanie, wykonanie modernizacji i rozbudowy istniejącej kompostowni osadów ściekowych przy ulicy Świderskiej nr 128 w Łukowie wraz z infrastrukturą towarzyszącą.

Zadanie obejmowało wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem wszelkich wymaganych uzgodnień, opinii i pozwoleń oraz budowę wraz z dostawą i montażem urządzeń oraz wyposażenia, w tym technologicznego, wykonanie rozruchu mechanicznego i technologicznego kompostowni oraz wagi samochodowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie kompostowni osadów ściekowych. W ramach zadania należało uzyskać prawomocne pozwolenia na użytkowanie oraz pozwolenie na prowadzenie działalności w zakresie przetwarzania odpadów w ramach procesu kompostowania i pozwolenia na wprowadzenie do obrotu organicznego środka poprawiającego właściwości gleby uzyskanego w wyniku procesu kompostowania.

Elementy inwestycji:

Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych związanych z zagospodarowaniem terenu:

  • roboty przygotowawcze i ziemne - makroniwelacja
  • roboty drogowe: plac dojrzewania kompostu, plac magazynowy, miejsca postojowe, drogi dojazdowe
  • roboty budowlane, budowa, uzbrojenie terenu: sieci wodociągowe, sieć kanalizacji, sieć elektroenergetyczna, system sterowania instalacji biologicznego przetwarzania odpadów
  • roboty budowlane budowy: kontener administracyjno - socjalny, waga samochodowa, bioreaktory żelbetonowe, wentylatornia

Zaprojektowanie rozwiązań technologicznych oraz wykonanie, dostawa i montaż urządzeń technologicznych

Galeria Realizacji

No items found.

Zobacz także

Zaprojektowanie i budowa instalacji fermentacji oraz wiaty i boksów magazynowych w ZUOK „Orli Staw”

Ceków
Termin realizacji:
11.2020
05
.
2023
Zobacz realizację
Projektowanie i konsulting
Generalne wykonawstwo

Rozbudowa części biologicznej instalacji przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych zlokalizowanej na terenie składowiska odpadów w Rudzie k/Wielunia

Wieluń
Termin realizacji:
02.2013
07
.
2013
Zobacz realizację
Projektowanie i konsulting

Zaprojektowanie i budowa instalacji fermentacji oraz wiaty i boksów magazynowych w ZUOK Orli Staw

Ceków
Termin realizacji:
01.2021
12
.
2022
Zobacz realizację
Generalne wykonawstwo
Projektowanie i konsulting