Zaprojektowanie, modernizacja i rozbudowa istniejącej kompostowni osadów ściekowych przy ulicy Świderskiej w Łukowie

Zaprojektowanie, modernizacja i rozbudowa istniejącej kompostowni osadów ściekowych przy ulicy Świderskiej w Łukowie

Lokalizacja
Termin realizacji:
07.2021
01
.
2023
Zakres prac:
Zaprojektowanie, modernizacja i rozbudowa istniejącej kompostowni osadów ściekowych przy ulicy Świderskiej w Łukowie
Wydajność instalacji:

Opis realizacji

Przedmiotem umowy było zaprojektowanie, wykonanie modernizacji i rozbudowy istniejącej kompostowni osadów ściekowych przy ulicy Świderskiej nr 128 w Łukowie wraz z infrastrukturą towarzyszącą.

Zadanie obejmowało wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem wszelkich wymaganych uzgodnień, opinii i pozwoleń oraz budowę wraz z dostawą i montażem urządzeń oraz wyposażenia, w tym technologicznego, wykonanie rozruchu mechanicznego i technologicznego kompostowni oraz wagi samochodowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie kompostowni osadów ściekowych. W ramach zadania należało uzyskać prawomocne pozwolenia na użytkowanie oraz pozwolenie na prowadzenie działalności w zakresie przetwarzania odpadów w ramach procesu kompostowania i pozwolenia na wprowadzenie do obrotu organicznego środka poprawiającego właściwości gleby uzyskanego w wyniku procesu kompostowania.

Elementy inwestycji:

Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych związanych z zagospodarowaniem terenu:

  • roboty przygotowawcze i ziemne - makroniwelacja
  • roboty drogowe: plac dojrzewania kompostu, plac magazynowy, miejsca postojowe, drogi dojazdowe
  • roboty budowlane, budowa, uzbrojenie terenu: sieci wodociągowe, sieć kanalizacji, sieć elektroenergetyczna, system sterowania instalacji biologicznego przetwarzania odpadów
  • roboty budowlane budowy: kontener administracyjno - socjalny, waga samochodowa, bioreaktory żelbetonowe, wentylatornia

Zaprojektowanie rozwiązań technologicznych oraz wykonanie, dostawa i montaż urządzeń technologicznych

Galeria Realizacji

No items found.

Zobacz także

Budowa i urządzenie sortowni zmieszanych odpadów komunalnych wraz z kompostownią i instalacją do produkcji stałego paliwa alternatywnego oraz infrastrukturą towarzyszącą w Balinie

Balin
Termin realizacji:
10.2014
05
.
2015
Zobacz realizację
Generalne wykonawstwo

Budowa hali sortowni, infrastruktury towarzyszącej, ścieżki edukacyjnej oraz przebudowa i rozbudowa istniejącego placu na odpady budowlane w Chojnicach

Chojnice
Termin realizacji:
07.2022
11
.
2023
Zobacz realizację
Generalne wykonawstwo

Modernizacja i rozbudowa części biologicznej instalacji mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów w ZUO w Krośnie

Krosno
Termin realizacji:
04.2019
03
.
2021
Zobacz realizację
Projektowanie i konsulting
Generalne wykonawstwo
Technologie