Budowa i urządzenie sortowni zmieszanych odpadów komunalnych wraz z kompostownią i instalacją do produkcji stałego paliwa alternatywnego oraz infrastrukturą towarzyszącą w Balinie

Budowa i urządzenie sortowni zmieszanych odpadów komunalnych wraz z kompostownią i instalacją do produkcji stałego paliwa alternatywnego oraz infrastrukturą towarzyszącą w Balinie

Lokalizacja
Termin realizacji:
10.2014
05
.
2015
Zakres prac:
Wykonanie prac przygotowawczych, sporządzenie projektów wykonawczych oraz budowę i urządzenie i uruchomienie sortowni zmieszanych odpadów komunalnych, budowę instalacji kompostowania, biosuszenia oraz stabilizacji tlenowej, instalacji do produkcji stałego paliwa alternatywnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą
Wydajność instalacji:
50 000 Mg/rok

Opis realizacji

AK NOVA Sp. z o.o. zrealizowała zadanie pn. „Budowa i urządzenie sortowni zmieszanych odpadów komunalnych wraz z kompostownią i instalacją do produkcji stałego paliwa alternatywnego oraz infrastrukturą towarzyszącą” Dla ZGOK w Balinie.

Zakres zadań obejmował wykonanie prac przygotowawczych, sporządzenie projektów wykonawczych oraz budowę i urządzenie i uruchomienie sortowni zmieszanych odpadów komunalnych, budowę instalacji kompostowania, biosuszenia oraz stabilizacji tlenowej, instalacji do produkcji stałego paliwa alternatywnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą, w tym m.in.:

1.     Budowa hali sortowni zmieszanych odpadów komunalnych i innych odpadów wraz z instalacją do produkcji paliwa alternatywnego oraz przylegającym budynkiem socjalnym o łącznej powierzchni 3 478m2;

2.     Budowa magazynu buforowego frakcji organicznej odpadów komunalnych (0-80mm) wydzielonej z opadów komunalnych skierowanych na linię sortowniczą, przylegającego do sortowni o powierzchni 320m2;

3.     Budowa kompostowni tunelowej do biostabilizacji frakcji organicznej wydzielonej z opadów komunalnych, składająca się z tuneli o żelbetowych ścianach oraz systemu napowietrzania o powierzchni 3 891m2;

4.     Budowa placu dojrzewania biostabilizatu o powierzchni 3 234m2;

5.     Budowa biofiltra ze zintegrowaną płuczką o powierzchni 546m2;

6.     Dostawa kontenerów technologicznych w ilości 2szt. o łącznej powierzchni 60m2;

7.     Budowa drogi dojazdowej, dróg i placów technologicznych i składowych o powierzchni16 767m2;

8.     Budowa stacji transformatorowej wraz z przyłączem;

9.     Wykonanie zbiornika o pojemności 30m3 do magazynowania wody pobieranej z sieci wodociągowej dla procesu kompostowania i stabilizacji;

10.  Wykonanie zbiornika bezodpływowego podziemnego do zbierania wód odciekowych z kompostownio pojemności 128m3;

11.  Wykonanie zbiornika przelewowego do celów ppoż. dla oczyszczonych wód opadowych z dróg i placów wewnętrznych o pojemności 264m3;

12.  Wykonanie chłonnego zbiornika bezodpływowego do zbierania czystych wód opadowych z dachów hali sortowni, budynku socjalnego i kompostowni o pojemności 153m3;

13.  Wykonanie zbiornika bezodpływowego na ścieki bytowe;

14.  Wykonanie kanalizacji deszczowej i technologicznej;

15.  Wykonanie rowów opaskowych chłonnych do ujęcia wód czystych z odwodnienia terenów sąsiadujących z wykonaną inwestycją;

16.  Wykonanie przyłącza wodociągowego oraz przekładki części istniejącej instalacji;

17.  Budowa muru oporowego wzdłuż placu dojrzewania;

18.  Wykonanie ogrodzenia i oświetlenia terenu.

Galeria Realizacji

No items found.

Zobacz także

Budowa hali sortowni, infrastruktury towarzyszącej, ścieżki edukacyjnej oraz przebudowa i rozbudowa istniejącego placu na odpady budowlane w Chojnicach

Chojnice
Termin realizacji:
07.2022
11
.
2023
Zobacz realizację
Generalne wykonawstwo

Zaprojektowanie, modernizacja i rozbudowa istniejącej kompostowni osadów ściekowych przy ulicy Świderskiej w Łukowie

Łuków
Termin realizacji:
07.2021
01
.
2023
Zobacz realizację
Projektowanie i konsulting
Generalne wykonawstwo
Technologie

Modernizacja i rozbudowa części biologicznej instalacji mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów w ZUO w Krośnie

Krosno
Termin realizacji:
04.2019
03
.
2021
Zobacz realizację
Projektowanie i konsulting
Generalne wykonawstwo
Technologie