Budowa kwatery - Czartoria - Łomża

Budowa kwatery - Czartoria - Łomża

Lokalizacja
Termin realizacji:
03.2018
09
.
2018
Zakres prac:
Budowa kwatery nr 3 składowania odpadów, drogi technologicznej, placów magazynowych oraz infrastruktury technicznej w ramach Zakładu Gospodarowania Odpadami Sp. z o.o. RIPOK Czartoria
Wydajność instalacji:

Opis realizacji

Budowa kwatery nr 3 składowania odpadów, drogi technologicznej, placów magazynowych oraz infrastruktury technicznej w ramach Zakładu Gospodarowania Odpadami Sp. z o.o. RIPOK Czartoria

Zakres:

  1. Wykonanie kwatery składowania odpadów
  2. Nawierzchnie drogowe
  3. Zagospodarowanie terenu
  4. Sieci kanalizacyjne
  5. Zbiorniki na odcieki
  6. Roboty elektryczne

Galeria Realizacji

No items found.
AK NOVA Sp. z o.o. wywiązała się z umowy w usalonym terminie, a roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami wiedzy technicznej.
Jan Perkowski
Prezes Zarządu
Zobacz inne referencje

Zobacz także

Budowa i urządzenie sortowni zmieszanych odpadów komunalnych wraz z kompostownią i instalacją do produkcji stałego paliwa alternatywnego oraz infrastrukturą towarzyszącą w Balinie

Balin
Termin realizacji:
10.2014
05
.
2015
Zobacz realizację
Generalne wykonawstwo

Budowa hali sortowni, infrastruktury towarzyszącej, ścieżki edukacyjnej oraz przebudowa i rozbudowa istniejącego placu na odpady budowlane w Chojnicach

Chojnice
Termin realizacji:
07.2022
11
.
2023
Zobacz realizację
Generalne wykonawstwo

Zaprojektowanie, modernizacja i rozbudowa istniejącej kompostowni osadów ściekowych przy ulicy Świderskiej w Łukowie

Łuków
Termin realizacji:
07.2021
01
.
2023
Zobacz realizację
Projektowanie i konsulting
Generalne wykonawstwo
Technologie