Dostosowanie techniczne i technologiczne funkcjonującego Zakładu Odzysku i Unieszkodliwiania Odpadów w Katowicach

Dostosowanie techniczne i technologiczne funkcjonującego Zakładu Odzysku i Unieszkodliwiania Odpadów w Katowicach

Lokalizacja
Termin realizacji:
09.2015
08
.
2016
Zakres prac:
Dostosowanie techniczne i technologiczne funkcjonującego Zakładu Odzysku i Unieszkodliwiania Odpadów do aktualnie obowiązujących wymogów prawa w zakresie mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów oraz do obowiązków ograniczenia składowania odpadów
Wydajność instalacji:
50000

Opis realizacji

Celem realizacji inwestycji jest dostosowanie techniczne i technologiczne funkcjonującego Zakładu Odzysku i Unieszkodliwiania Odpadów zlokalizowanego w Katowicach do aktualnie obowiązujących wymogów prawa w zakresie mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów oraz do obowiązków ograniczenia składowania odpadów.

Główny zakres przedmiotu Inwestycji obejmuje:

  • budowę instalacji do biologicznego przetwarzania odpadów organicznych, przystosowanej do rocznego przerobu 50.000 Mg odpadów ulegających biodegradacji wydzielonych w procesie mechanicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych oraz 10.000 Mg selektywnie zebranych odpadów zielonych i innych bioodpadów z możliwością biosuszenia odpadów. Przedmiotowa instalacja składać się będzie przede wszystkim z budowy kompostowni odpadów organicznych w formie zamkniętych 24 bioreaktorów dla kompostowania procesu intensywnego przy czym 16 bioreaktorów przystosowane będzie dla frakcji podsitowej 0÷80 mm a pozostałe 8 bioreaktorów przystosowane będzie dla odpadów zielonych i suszenia paliwa alternatywnego. Ponadto w instalacji znajdować się będą instalacje wentylacji, instalacje zraszania, biofiltr z płuczką, kontenery procesowe, zbiorniki odcieków i perkolatu  
  • budowę placów dojrzewania stabilizatu i kompostu
  • budowę nowego magazynu paliw alternatywnych RDF z przenośnikami przesyłowymi i zasypowymi
  • budowę kompostowni dla odpadów zielonych składającej się z  wiaty nad placem dojrzewania
  • budowę zbiorników retencyjnych, sieci kanalizacyjnej oraz wodociągowej, sieci i instalacji elektrycznych oraz teletechnicznych
  • budowę dróg, chodników, placów manewrowych

Galeria Realizacji

No items found.
Firma AK NOVA stosowała się do wszystkich obowiązujących przepisów, realizując zadanie zgodnie z zasadami techniki, co świadczy o kompetencjach i solidności firmy AK NOVA
Robert Potucha
V-ce Prezes Zarządu
Zobacz inne referencje

Zobacz także

Zaprojektowanie i budowa instalacji fermentacji oraz wiaty i boksów magazynowych w ZUOK „Orli Staw”

Ceków
Termin realizacji:
11.2020
05
.
2023
Zobacz realizację
Projektowanie i konsulting
Generalne wykonawstwo

Zaprojektowanie, modernizacja i rozbudowa istniejącej kompostowni osadów ściekowych przy ulicy Świderskiej w Łukowie

Łuków
Termin realizacji:
07.2021
01
.
2023
Zobacz realizację
Projektowanie i konsulting
Generalne wykonawstwo

Rozbudowa części biologicznej instalacji przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych zlokalizowanej na terenie składowiska odpadów w Rudzie k/Wielunia

Wieluń
Termin realizacji:
02.2013
07
.
2013
Zobacz realizację
Projektowanie i konsulting