Rozbudowa Zakładu Odzysku i Unieszkodliwiania w Katowicach - rozbudowa części mechanicznej instalacji do przygotowania odpadów do biologicznego przetwarzania oraz do produkcji paliwa alternatywnego

Rozbudowa Zakładu Odzysku i Unieszkodliwiania w Katowicach - rozbudowa części mechanicznej instalacji do przygotowania odpadów do biologicznego przetwarzania oraz do produkcji paliwa alternatywnego

Lokalizacja
Termin realizacji:
10.2016
12
.
2017
Zakres prac:
Rozbudowa Zakładu Odzysku i Unieszkodliwiania w Katowicach - rozbudowa części mechanicznej instalacji do przygotowania odpadów do biologicznego przetwarzania oraz do produkcji paliwa alternatywnego.
Wydajność instalacji:
50000

Opis realizacji

Celem realizacji inwestycji jest rozbudowa Zakładu Odzysku i Unieszkodliwiania w Katowicach - rozbudowa części mechanicznej instalacji do przygotowania odpadów do biologicznego przetwarzania oraz do produkcji paliwa alternatywnego.

Zakres prac obejmował:

  • sporządzenie dokumentacji projektowej
  • projektów wykonawczych
  • przebudowę i remont istniejącej hali kompostowni i hali przyjęć odpadów wraz z demontażem istniejących instalacji i urządzeń technologicznych wewnątrz  hali oraz ich części wystających poza halę
  • dostawę, montaż i uruchomienie w w/w obiektach nowej instalacji / linii technologicznej do mechanicznego przygotowania odpadów do biologicznego przetwarzania i do produkcji paliwa alternatywnego o przepustowości dla strumienia zmieszanych odpadów komunalnych o gęstości nasypowej min. 350 kg/m3 min. 50 000 t/rok przy pracy jednozmianowej
  • budowę infrastruktury towarzyszącej.

Galeria Realizacji

No items found.
Powierzone prace zostały wykonane terminowo, w sposób fachowy i z należytą starannością zgodnie z naszymi wymaganiami.
Robert Potucha
V-ce Prezes Zarządu
Zobacz inne referencje

Zobacz także

Budowa i urządzenie sortowni zmieszanych odpadów komunalnych wraz z kompostownią i instalacją do produkcji stałego paliwa alternatywnego oraz infrastrukturą towarzyszącą w Balinie

Balin
Termin realizacji:
10.2014
05
.
2015
Zobacz realizację
Generalne wykonawstwo

Budowa hali sortowni, infrastruktury towarzyszącej, ścieżki edukacyjnej oraz przebudowa i rozbudowa istniejącego placu na odpady budowlane w Chojnicach

Chojnice
Termin realizacji:
07.2022
11
.
2023
Zobacz realizację
Generalne wykonawstwo

Zaprojektowanie, modernizacja i rozbudowa istniejącej kompostowni osadów ściekowych przy ulicy Świderskiej w Łukowie

Łuków
Termin realizacji:
07.2021
01
.
2023
Zobacz realizację
Projektowanie i konsulting
Generalne wykonawstwo
Technologie