Rozbudowa części biologicznej instalacji przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych zlokalizowanej na terenie składowiska odpadów w Rudzie k/Wielunia

Rozbudowa części biologicznej instalacji przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych zlokalizowanej na terenie składowiska odpadów w Rudzie k/Wielunia

Lokalizacja
Termin realizacji:
02.2013
07
.
2013
Zakres prac:
Rozbudowa części biologicznej instalacji przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych zlokalizowanej na terenie składowiska odpadów w Rudzie k/Wielunia
Wydajność instalacji:

Opis realizacji

Rozbudowa części biologicznej instalacji przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych zlokalizowanej na terenie składowiska odpadów w Rudzie k/Wielunia

Zakres rzeczowy i warunki opracowania projektu budowlanego:
 • Projekt budowlany opracowany na podstawie koncepcji rozbudowy istniejącej rękawowej kompostowni odpadów,
 • Zakres dokumentacji projektowej: projekt budowlany, projekty wykonawcze, kosztorysy, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót
Zakres merytoryczny projektu budowlanego:
 • plan zagospodarowania terenu oraz informacja BIOZ,
 • opis technologii kompostowni
 • rozbudowa placu do kompostowania,
 • zbiornik na odcieki, obiekty konstrukcyjne,
 • sieć kanalizacji technologicznej,
 • sieci elektryczne,
 • badania geotechniczne
Realizacja robót budowlanych związanych z budową:
 • plac manewrowy
 • biofiltr
 • pomieszczenie techniczne
 • kompostownia tunelowa (trzy bioreaktory betonowe 1,2,3)
 • bufor magazynowy
 • plac dojrzewania (cały) wraz z ogrodzeniem i oświetleniem
 • plac manewrowy, p. poż. wraz z ogrodzeniem i oświetleniem

Galeria Realizacji

No items found.

Zobacz także

Budowa i urządzenie sortowni zmieszanych odpadów komunalnych wraz z kompostownią i instalacją do produkcji stałego paliwa alternatywnego oraz infrastrukturą towarzyszącą w Balinie

Balin
Termin realizacji:
10.2014
05
.
2015
Zobacz realizację
Generalne wykonawstwo

Budowa hali sortowni, infrastruktury towarzyszącej, ścieżki edukacyjnej oraz przebudowa i rozbudowa istniejącego placu na odpady budowlane w Chojnicach

Chojnice
Termin realizacji:
07.2022
11
.
2023
Zobacz realizację
Generalne wykonawstwo

Zaprojektowanie, modernizacja i rozbudowa istniejącej kompostowni osadów ściekowych przy ulicy Świderskiej w Łukowie

Łuków
Termin realizacji:
07.2021
01
.
2023
Zobacz realizację
Projektowanie i konsulting
Generalne wykonawstwo
Technologie