Zaprojektowanie i budowa hermetycznej instalacji do biologicznego przetwarzania odpadów - MPGK Katowice

Zaprojektowanie i budowa hermetycznej instalacji do biologicznego przetwarzania odpadów - MPGK Katowice

Lokalizacja
Termin realizacji:
05.2020
04
.
2021
Zakres prac:
Modernizacja instalacji do biologicznego przetwarzania odpadów w Zakładzie Odzysku i Unieszkodliwiania Odpadów w Katowicach
Wydajność instalacji:

Opis realizacji

Modernizacja instalacji do biologicznego przetwarzania odpadów w Zakładzie Odzysku i Unieszkodliwiania Odpadów w Katowicach polegająca na zaprojektowaniu i budowie hermetycznej instalacji do biologicznego przetwarzania odpadów.

Wykonane działania:
  • opracowanie dokumentacji projektowej, w tym sporządzenie projektu budowlanego i wykonawczego oraz uzyskanie decyzji niezbędnych do realizacji inwestycji,
  • wykonanie wizualizacji przedsięwzięcia
  • wykonanie robót budowlanych zgodnie z wykonaną dokumentacją projektową
  • przeprowadzenie prób, rozruchów, szkoleń
  • uzyskanie wszystkich niezbędnych dokumentów i pozwoleń dopuszczających instalację do użytkowania i eksploatacji oraz zmiany pozwolenia zintegrowanego
  • sporządzenie dokumentacji podwykonawczej, w tym geodezyjnej

Galeria Realizacji

No items found.

Zobacz także

Zaprojektowanie i budowa instalacji fermentacji oraz wiaty i boksów magazynowych w ZUOK „Orli Staw”

Ceków
Termin realizacji:
11.2020
05
.
2023
Zobacz realizację
Projektowanie i konsulting
Generalne wykonawstwo

Zaprojektowanie, modernizacja i rozbudowa istniejącej kompostowni osadów ściekowych przy ulicy Świderskiej w Łukowie

Łuków
Termin realizacji:
07.2021
01
.
2023
Zobacz realizację
Projektowanie i konsulting
Generalne wykonawstwo

Rozbudowa części biologicznej instalacji przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych zlokalizowanej na terenie składowiska odpadów w Rudzie k/Wielunia

Wieluń
Termin realizacji:
02.2013
07
.
2013
Zobacz realizację
Projektowanie i konsulting