Nagroda w konkursie "Modernizacja roku & Budowa XXI w."

16.2.2023

Konkurs "Modernizacja roku & Budowa XXI w."

Razem z Miejskim Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej - Krośniewski Holding Komunalny Sp. z o.o. otrzymaliśmy wyróżnienie w XXVI edycji ogólnopolskiego konkursu "Modernizacja roku & Budowa XXI w." w kategorii - Ochrona środowiska, za wspólną inwestycję, tj. Modernizacja i rozbudowa Regionalnego Centrum Odzysku Odpadów przy ul. Białobrzeskiej 108 w Krośnie.

Komisja Konkursowa doceniła nowoczesność, kompleksowość i automatyzację technologii, oraz maksymalną hermetyzację obiektów, która w powiązaniu z oczyszczaniem powietrza w systemie wentylacji praktycznie wyeliminowała uciążliwe wyziewy oraz zapewnia właściwe warunki pracownikom obsługi. Na wyróżnienie zasługuje także nowy PSZOK, który dopełnia linię przetwarzania odpadów. Jego nowoczesne rozwiązanie pozwala mieszkańcom na samodzielne, wygodne i sprawne pozbywanie sie wstępnie posegregowanych odpadów z gospodarstw domowych.

Współpraca 28 gmin z terenu Bieszczadów i południowego Podkarpacia, liczących 350 tysięcy mieszkańców, zaowocowała gruntowną modernizacją i rozbudową systemu zagospodarowania odpadów komunalnych spełniającego wymagania prawa unijnego i krajowego. Osiągnięto zwiększenie strumienia odpadów kierowanych do procesów ponownego użycia, recyklingu i odzysku, a tym samym zmniejszenie kierowanych do składowania.