ORLI STAW

Doszliśmy do końcowego etapu realizacji inwestycji; wszystkie elementy systemu już działają: instalacja przyjmuje bio odpady, wytwarza biogaz, produkuje ciepło i energię elektryczną. Dziękujemy zespołom Inwestora i Strabag za dotychczasową współprace i idziemy razem dalej do pełnego sukcesu.