ZAKOŃCZENIE PRAC BUDOWLANYCH W KATOWICACH

2.12.2022

ZAKOŃCZENIE PRAC BUDOWLANYCH W KATOWICACH

Z radością i dumą informujemy o zakończeniu przed końcem 2021 roku, prac budowlanych związanych z modernizacją instalacji do biologicznego przetwarzania odpadów w Zakładzie Odzysku i Unieszkodliwiania Odpadów w Katowicach polegającej na zaprojektowaniu i budowie hermetycznej instalacji do biologicznego przetwarzania odpadów. Prawidłowość przebiegu prac potwierdził Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego wydając Pozwolenie na Użytkowanie. Przed nami i Inwestorem etap rozruchów i eksploatacji.